Agenda

september 2020 < Deze maand >
ma 7 sep
14.30 Naschools sportaanbod (BSC)
wo 9 sep
MR-vergadering
vr 18 sep
"Comprix in beweging" sportdag groep 8
wo 23 sep
Start Kinderpostzegels
Schoolfotograaf
(Vandaag zondag 27 september)
ma 28 sep
Overleg team + ID-commissie
Start Kinderboekenweek "En toen?"