Informatiegids 2019-2020 + Schoolgids 2018-2019

Hieronder treft u onze informatiegids 2019-2020 en de schoolgids 2018-2019 aan.

De informatiegids bevat vele praktische informatie, die antwoord kan geven op vragen over de schoolorganisatie.

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van de (toekomstige) leerlingen van onze school. De gids bevat informatie over de organisatie van onze onderwijsinstelling en er wordt uitleg gegeven over de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten.

Mocht u ondanks deze beide documenten nog vragen hebben over hoe één en ander is geregeld op Obs De Aventurijn neemt u dan contact op met de directeur, Anky Kerkstra. Ook kan het zijn dat u op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van deze gids. Reacties van uw kant worden bijzonder op prijs gesteld.

informatiegids-2019-2020

schoolgids-2019-2020-obs-de-aventurijn-12nl