Informatiegids 2022-2023 + Schoolgids 2022-2023

Hieronder treft u onze informatiegids 2022-2023 en de schoolgids 2022-2023 aan.

De informatiegids bevat vele praktische informatie, die antwoord kan geven op vragen over de schoolorganisatie.

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van de (toekomstige) leerlingen van onze school. De gids bevat informatie over de organisatie van onze onderwijsinstelling en er wordt uitleg gegeven over de onderwijsinhoudelijke uitgangspunten.

Mocht u ondanks deze beide documenten nog vragen hebben over hoe één en ander is geregeld op obs De Aventurijn neemt u dan contact op met de directeur, Anky Kerkstra. Ook kan het zijn dat u op- en/of aanmerkingen heeft ten aanzien van deze gids. Reacties van uw kant worden bijzonder op prijs gesteld.

KA-3.2-Informatiegids-2022-2023

KA-3.3-Schoolgids-2022-2023-obs-De-Aventurijn