Informatie

Gymrooster 2020-2021   (BSC =  buurtsportcoach)

Dag

Tijdstip

Groep

Leerkracht

Maandag

8.45 - 14.00

11.15 - 14.00

Groep 1 t/m 8

 Groep 4, 5/6 en 7/8

BSC (1 x per 2 weken)

Fleur, Anky, Monique (1 x per 2 weken)

Donderdag

10.30 - 12.00 uur

13.30 - 14.15 uur of

12.45 - 14.15 uur ( 1 x per 2 weken als de BSC niet op maandag komt).

Groep 4 en 5/6

Groep 2/3

Groep 2/3

Fleur

Coby

Coby

Vrijdag

11.15 – 12.00 uur

Groep 7/8

Monique