Informatie

Jaarplanning

U kunt in Social Schools in de groep OBS De Aventurijn en in de groepen van uw kind(eren)

onder het tabblad Evenementen de jaarplanning van de schoolactiviteiten vinden.