Informatie

Vrijwillige ouderbijdrage

obs De Aventurijn is een openbare school en ontvangt vanuit het ministerie geld voor salaris en het onderwijs leermiddelen pakket. Dit is lang niet voldoende om allerlei activiteiten en materialen die het onderwijs nog leuker maken te organiseren/ aan te schaffen. Daarom vullen we dit geld aan met de opbrengst oud papier. Helaas is ook dat niet voldoende. Wij vragen daarom een vrijwillige ouderbijdrage van € 11,50 per kind per jaar. U krijgt hiervoor een nota toegestuurd. Jaarlijks wordt de hoogte van deze bijdrage tijdens de zakelijke ouderavond vastgesteld.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn voor het schoolreisje en het schoolkamp nog extra kosten verbonden. Hierover krijgt u t.z.t. meer informatie.