0561 - 481900Kerkeweg 10, 8485 JJ Munnekeburendirectie.deaventurijn@comprix.nl

Er zijn vele extra activiteiten op school die bekostigd moeten worden zoals:

  • Sinterklaasfeest (traktaties, cadeautjes en financiële bijdrage surprises)
  • Kerstviering
  • Pasen
  • Koningsspelen
  • Afscheidsfeest groep 8
  • Laatste schooldag

De school mag voor dit soort uitgaven een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Niet betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school georganiseerd worden. De penningmeester van de OV int en beheert deze vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks worden de begroting voor het lopend schooljaar en de financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar verantwoord richting de ouders en het team.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 11,50 per leerling per schooljaar. De OV ontvangt deze bijdrage graag op bankrekeningnummer NL27RABO0158593405 t.n.v. OV obs De Aventurijn. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de schoolreis.